Statsbudsjettet 2014

De Rødgrønne og de Blåblå har gitt sine budsjettforslag. Nå gjenstår det å se hva komiteene beslutter. Jeg håper fortsatt på et betydelig løft for DNT, det har vi fortjent. Det er ikke lenge siden vi ble sett på som «nikkersadelen». Men de siste årene har DNT utviklet seg fra å være en organisasjon for fjellinteresserte til å være for hele folket -og folk blir med!

DNT er Norges største frivillige friluftslivsorganisasjon med ca 250.000 medlemmer i 57 lokale medlemsforeninger. Vi fremmer et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv. DNTs arbeid er økende samfunnsnyttig –og vi vil og kan bli enda bedre. Vi har de siste årene utvidet vårt tilbudt fra fjellet til også å tilrettelegge for tur der folk bor. DNT vil ha med alle, ikke bare medlemmene, på tur! Alle nordmenn kan benytte seg av tusenvis av merkede stier og ca 500 hytter, og vi har mange gratis arrangement. Alt ligger tilgjengelig for alle på UT.no.

Jeg mener at disse tiltakene er svært vellykkede -vi får flere med på tur, skaffer flere frivillige i Norge og bygger sosial kapital i samfunnet. Dette krever imidlertid en stor utvikling av vår organisasjon. DNT må rekruttere og organisere flere frivillige –og må vi samarbeide med myndighetene om tiltak og rekruttering i nærområdene. Dette ønsker ikke de frivillige å gjøre selv –det krever stillingsressurser. Jeg er selv frivillig for en annen organisasjon. Er det noe jeg ikke vil gjøre der, så er det jobbrelaterte saker som jeg gjør hver dag på kontoret mitt. Der vil jeg bidra fordi jeg er fri og villig -ikke fordi de mangler ansatte til administrative oppgaver.

Det er ingen tvil -forskere, storting og vi Nordmenn mener og vil det samme: mer friluftsliv der vi bor. Det gjør DNT også, men vi må vi ha flere ansatte ressurser! Det finnes i dag nok tilskuddsordninger til aktiviteter, men DNT får ofte ikke søkt på disse midlene grunnet for lite administrative ressurser sentralt og lokalt. Det står frivillige i kø som vil merke og skilte og bygge hytter. Men vi får ikke utnyttet kapasiteten deres fordi vi mangler ansatte til å mobilisere de.

Dette er en gyllen mulighet for ny regjering! Dersom de investerer mer i DNT, skal vi love flere frivillige, mere fysisk aktivitet i befolkningen -og ikke minst bedre folkehelse. Tenk, hvor mye de kan spare på budsjettene framover dersom de investerer nå. Det gjelder å ikke knekke nakken på frivilligheten når vi står her med løsninger og gode resultater på alvorlige samfunnsproblemer. Hjelp oss å bidra enda mer!

 

På Lutvann i Oslo kom mange på DNTs gratis friluftsdag "Kom deg ut-dagen". Foto: Marius Nergård Pettersen)

På Lutvann i Oslo kom mange på DNTs gratis friluftsdag «Kom deg ut-dagen». Foto: Marius Nergård Pettersen)

Det er stengt for kommentarer.