Politisk støy om stillhet

Med sommer i blikket kan det være vanskelig å få øye på vinteren. Derfor er tidspunktet for kontroversielle endringer i motorferdsellovverket også ypperlig. I fred og ro kan miljøvernminister Bård Vegar Solhjell gjennomføre endringer i regelverket, som han paradoksalt nok selv er imot.

Det store flertallet ønsker ikke mer motorferdsel i naturen. Foto: Hilde L Magnussen

Det store flertallet ønsker ikke mer motorferdsel i naturen. Foto: Hilde L Magnussen

VIDEO: Se hvordan ulovlig snøscooterkjøring påvirker viktige områder for friluftsliv

Et viktig prinsipp brytes
Noen stående applaus får Solhjell neppe når snøen igjen legger seg. Alle undersøkelser viser at et klart flertall av befolkningen ikke ønsker å myke opp dagens regelverk. Likevel er det nettopp dette han gjør. For første gang åpner det ordinære lovverket opp for fornøyelseskjøring i områder sør for Nord-Troms, ved at det etableres tilførselsløyper fra norske grensekommuner til det svenske løypenettet. Dette opphever dagens prinsipielle skille mellom nytte- og fornøyelseskjøring. Kravene om å forlenge løypene til stadig nye områder vil helt sikkert komme, slik vi har sett i Finnmark og Nord-Troms.

Taler med to tunger
Men det stopper ikke der. Solhjel setter også i gang en forsøksordning der hele 40 kommuner gis mulighet til å etablere løyper for fornøyelseskjøring. Formålet med forsøket er å undersøke virkningene for naturmangfold, friluftsliv og folkehelse. Han tillater altså fornøyelseskjøring i grensekommunene, samtidig som han etablerer et forsøk for å undersøke hvilke konsekvenser en slik lovendring vil ha! Dette henger selvfølgelig ikke sammen. Dersom han er usikker på konsekvensene, må han selvfølgelig vente med å tilrettelegge loven for fornøyelseskjøring.

Forsøk, eller politisk kompromiss?
I tillegg til at et forsøk i 40 kommuner er overraskende omfattende, er det overraskende snevert hva som skal undersøkes. Det er en god tanke å undersøke de langsiktige virkningene av å tillate fornøyelseskjøring, men det er neppe mulig i et forsøk som varer i kun fire år. Et godt eksempel på dette er Vinje kommune, som er en del av den tidligere forsøksordningen mange hevdet var vellykket. Her er ulovlig kjøring nå blitt et så stort problem at enkelte grunneiere ikke lenger ønsker skuterløyper på sin eiendom. Dersom en evaluering ikke ser til områder hvor fornøyelseskjøring har vært tillatt lenge, som nord i landet og i Sverige, vil det være overraskende om det fattes konklusjoner om de langsiktige effektene.

Vi må tørre å vente på resultatene
Jeg blir overrasket dersom forsøket som nå settes i gang blir konkludert med å være vellykket, slik forutsetningene i det forrige forsøket ga rom for å hevde. Nå gjenstår det bare å se om en eventuell høyreregjering tør å vente på konklusjonene. Det burde de, av hensyn til friluftslivet.

Les vårt høringssvar her: Høring av lovendringer i motorferdsellovverket

Les kronikken «Den siste stille vinteren» som skapte debatt på NRK Ytring.

En kommentar til Politisk støy om stillhet

  1. Kjartan Askim sier:

    Som en liten oppfølging av dette blogginnlegget kan det nevnes at nok en grunneier i Vinje kommune nå sier opp sin avtale med kommunen.

    NRK Telemark hadde følgende oppslag på nettsida og i radio 25.07:

    Stenger skuterløype
    Grunneigar Bjørn Nestestog seier opp avtalen som gjev Vinje kommune rett til å legge ei løype for fritidskøyring med snøskuter over eigedomen. Nestestog seier at trafikken forsøplar. Det er løypa frå Åmot til Rauland som går over eigedomen til Nestestog.