Ny skredopplæring i Norge

DNT har de siste årene styrket opplæringen og formidlingen rundt vinterfriluftslivet. Det er stadig nye grupper som driver et aktivt friluftsliv i vinterfjellet, og dette ønsker vi å møte med glede og god opplæring. DNT vil ikke lukke øynene for det som skjer i fjellet. Vi har tro på at økt kunnskap kan gi folk bedre forutsetning for gode valg.

I dag er det mange flere som går på toppturer i bratt terreng, enn tidligere. Topptursesongen er også utvidet i tid. Tidligere var hovedvekten av toppturene etter førefallet på våren, nå går folk på topptur så snart snøen kommer. Derfor mener vi det er viktig at vi møter disse nye gruppene med opplæring om vurdering av skredfare som setter dem i stand til å ta bedre beslutninger på tur – også i bratt terreng. Vi har større tro på en metode med bruk av kunnskap og opplæring, enn å lukke øynene for de endringene som uansett skjer i bruken av fjellet. Vi sier fortsatt gå rundt, men åpner også kunnskapen om vurdering av skredsannsynlighet for den som ikke vil gå rundt. Dem er det stadig flere av.

Hvilken risiko utsetter man seg for ved skikjøring i bratt terreng? Skredkurs med praktisk opplæring må til for at folk skal få øynene opp for hvor kompleks en skredvurderingen kan være.

Ny opplæring
DNT har derfor laget en Skredstige, et kursopplegg fra dagskurs og grunnkurs til instruktørnivået. Skredstigen tar inn over seg den utvidede bruken av vinterfjellet og at mange ønsker å ferdes i bratt terreng. På de laveste nivåene i skredkursene lærer vi bort hva som er trygt og hva man bør holde seg unna. Vi oppfordrer folk som er usikre på egen kunnskap, om enten å følge DNTs kvistaløyper i fjellet, gå på kurs eller fellesturer med turledere. Generelt lærer vi bort at man bør holde seg unna fjellsider som er brattere enn 30 grader og tilhørende utløpssoner for skred, men for de som velger å kjøre på ski i brattere terreng lærer vi bort kunnskap om skred- og snøvurderinger. I den nye skredkursstigen til DNT har vi også en skredinstruktørutdanning. Dette er nødvendig nå når etterspørselen etter kurs og kunnskap har økt.

DNTs skredstige kan alle laste ned her.

Dette skredkurset er en del av DNTs skredstige. Vi tilbyr kursopplegg som inneholder alt mellom dagskurs til egen instruktørutdanning.

Kompleks skredvurdering

På skredkurs vil folk lære hvor komplekst skredvurdering er.  Kursene fokuserer mye på holdningsskapende opplæring og det å lære hvilken risiko man utsetter seg for når man ferdes i bratt vintersnø.  Går man på kurs får man større kunnskap og respekt for hvor vanskelig skredvurderingen er.

DNT har tro på at økt kunnskap kan gi folk bedre forutsetning for gode valg. Derfor vil vi også i årene fremover satse på opplæring og kurs for dem som vil ferdes tryggest mulig i fjellet på sin måte.

Hva er dine erfaringer med opplæring innen skred?
Hvordan tilnærmer du deg skredfare? Kom gjerne med egne historier og tips til måter vi kan lære av og bort?
Hva skal til for at turfolk vil lære mer om skredvurdering?
TIPS oss gjerne om gode artikler, nettsider eller andre ressurser!

 

 

Det er stengt for kommentarer.