Fremmer statsbudsjettet 2012 folkehelsa!?!

Kritikken hagler mot statsbudsjettet. Alle vil ha mer.
Jeg synes vi bør stikke finger’n i jorda.
Vi skal ikke glemme at vi bor i velferdsstaten. I verdenssammenheng er jo Norge selve svaret på godt folkehelsearbeid. Også statsbudsjettet 2012 fremmer god folkehelse.
Barnehageplass, fri skolegang, tilgjengelige helsetjenester, sykepenger og gode pensjoner er en selvfølge her på berget. Vi får det meste vi trenger.
Problemet er at statsbudsjettet får ikke folk med. For mange mennesker klarer ikke benytte seg av velferdsordningene og faller utenfor. Status quo er at nesten en av tre dropper ut av videregående skole og en tredjedel av statsbudsjettet går til trygder! Jeg blir skremt av tallene. Ikke rart at de sosiale ulikhetene i helse øker.
Vi vet at livsstilsvalg bedres i tråd med arbeid- og utdanningssituasjon. Trygde- og helsebudsjettene er i ferd med å eksplodere.
Likevel tror jeg ikke en økning av hver post på statsbudsjettet er godt nok.

Jeg mener at myndighetene må samarbeide bedre på tvers av sektorer og nivå. De må også samarbeide og tilrettelegge bedre for frivillige organisasjoner. Jeg tror mange sitter på sin haug og bruker mye energi på å rope høyest ut om pengemangel. Andre jobber etter «slik har det alltid vært-prinsippet». Dessverre blir potensialet for synergi oversett. «Systemet» blir ofte så vanskelig for brukeren at mange dropper ut og seiler sin egen sjø. Det er enklere. Og vips er en tredjedel på trygd!
Ta for eksempel en skolelei fjortis på barnevernsinstitusjon i Oslo øst. Ville ikke han/hun ha mye bedre forutsetninger dersom barnevern, ungdomsskolen, videregående skole, NAV og frivillige organisasjoner jobbet bedre sammen?
I miljø som DNT ung fullfører stort sett alle videregående skole. Etterpå blir de studenter eller kommer seg inn i arbeidslivet. De får fra tidlig alder en spennende og helsefremmende livsstil. Det er enklere å være en del av samfunnet når man er i rett miljø. I min drømmeverden får derfor alle barnevernsbarn tidlig tilbud om å være med i et helsefremmende miljø, som for eksempel Barnas turlag.

Fellesskap på tur gir livsglede og folkehelse. Foto: Fred Larsen

Heldigvis trer Samhandlingsreformen og Folkehelseloven i kraft for fullt fra 2012. Nå skal alt det gode folkehelsearbeidet i Norge styrkes – og for første gang settes i system. Det skal samarbeides og myndighetene skal ansvarliggjøres. Heldigvis pliktes myndighetene også å samarbeide med frivillig sektor for å lykkes i folkehelsearbeidet. Statsbudsjettet 2012 sier at frivillige aktører har «høy kompetanse og stort engasjement, og kan bidra til nye løsninger på velferdsområdet». Jeg føler vi blir anerkjent og at vi er en viktig aktør i dette arbeidet!

Selv om statsbudsjettet 2012 er fullt av midler som skaper god folkehelse, legger det ikke til rette for samarbeid mellom myndigheter eller med det frivillige. Det er behov for en forvaltningsstruktur som skaper et varig og sammensatt folkehelsearbeid. For oss frivillige er det alt for mange tilskuddsordninger på for mange forvaltningsnivå. Jeg ønsker at statsbudsjettet 2013 gir en mer samlet folkehelse- og frivillighetspolitikk. Nå som kommuner og fylkeskommuner er ansvarlige for folkehelsearbeidet og plikter å samarbeide med lokale aktører, bør de også få en forvaltningsstruktur som gjør dette arbeidet enklere. Frivilligheten bør få en forvaltningsordning som tilrettelegger for at vi enklest mulig kan gjøre det vi er best på – nemlig å få folk med!

2 kommentarer til Fremmer statsbudsjettet 2012 folkehelsa!?!

  1. Vi registrerer svært positiv interesse fra andre foreninger og pasientgrupper når vi tar kontakt vedr. vårt folkehelsetilbud Tur på dagtid og i forhold til utviklingen av et samarbeid. Jeg håper på sterkt samarbeid mellom oss og andre regionale aktører som bør munne ut egen, dedikert prosjektstilling. Arbeidet videre bør fokusere på at turistforeningen tar på seg «utførende oppgaver», og til dette trenger vi lønnsmidler. Stillingen ønskes lagt til oss i DNT Sør. Idé, strategi, faglig og i stigende grad nytt, relasjonelt nettverk har vi – men vi trenger minst et hode til og ditto penger. Lyst, vilje og behov er tilstede – hos flere samarbeidspartnere! Jeg håper på økonomisk støtte fra myndighetene – så tar vi oss mange av oppgavene! Mvh Marit Sølsnæs

    • Lise Corwin sier:

      Enig, Marit! Det finnes fylkeskommuner i dag som støtter slike stillinger i foreningene våre / andre frivillige organisasjoner, og jeg tror med ny folkehelselov at det kommer til å bli mer av dette framover. Vi snakkes! Hilsen Lise