Folkehelseaktør eller dugnadsorganisasjon?

På landsmøte i Skien denne uken skal vi bli enige om hva framtidens DNT skal være. Det blir ganske sikkert heftig debatt blant de mer enn 200 delegatene fra hele landet. Alle fylker er representert med dyktige, erfarne og meget taleføre tillitsvalgte og ansatte. Veivalgsdokumentet som vi vedtar i løpet av helga skal gjelde fra 2013 til 2016.

DNT er en av de største frivillige organisasjoner i Norge – men i fremtiden vil gjerne bli enda større. Et langsiktig mål er å ha 10 % av den norske befolkning som medlemmer. Dette vil gi oss enda større muligheter til å legge til rette for et enkelt, aktivt og allsidig friluftsliv. Samtidig vil vi ha mange bak oss når vi forsvarer viktige saker som allemannsretten og nedbygging av natur.

Det offentlige ønsker å bruke organisasjoner som DNT til å løse de store folkehelseutfordringene i samfunnet. Det er positivt, men også krevende for en organisasjon basert på frivillighet og medlemskroner. Men nettopp på grunn av den enorme dugnadsinnsatsen får vi det likevel til! De neste fire årene skal DNT-foreningene være enda mer synlig i nærområdene og samtidig opprettholde det fantastiske hytte- og rutenettet i fjellet. I tillegg til å være en viktig folkehelseaktør vil DNT arbeide videre med å sikre at også kommende generasjoner får anledning til gode naturopplevelser i naturen.

Folkehelseaktør eller dugnadsorganisasjon – jeg tror vi får til begge deler.

Hva mener du Den Norske Turistforening bør satse på de neste fire årene?

Følg med på nettsider, media og på twitter på #DNT-lm!

En kommentar til Folkehelseaktør eller dugnadsorganisasjon?

  1. Albert Johnsen sier:

    Aktivitetene til DNT er alt en del av folkehelse programmet, i større eller mindre grad, utover landet. Noen stedet har en kommet svært langt i arbeidet med å inkludere «breddetilbud». Det er viktig at DNT engasjerer seg i dette. Myndighetene kan ikke gjøre alt, offentlig styring sammen med frivillighet og dugnadsånd må gå hånd i hånd. Det er også viktig at en bruker DNTs kompetanse slik at folk lærer å benytte naturen til trim og avkobling, på en bærekraftig måte.