Færder nasjonalpark stenger padlere ute

Færder nasjonalpark tilrettelegges først og fremst for store båter med motor. Teltforbud i store deler av parken gjør at det enkle og naturvennlige friluftslivet taper.

Å finne god teltplass som padler kan ta tid. Foto: Per Roger Lauritzen

Mange teltforbud gjør det vanskelig å finne teltplass. Foto: Per Roger Lauritzen

Den 23. august vedtas etableringen av Færder nasjonalpark i skjærgården utenfor Tjøme og Nøtterøy, opplyser miljøvernminister Bård Vegar Solhjell til NRK. Han sier området har viktige naturverdier i et flott kystlandskap, og ønsker seg enda flere nasjonalparker langs kysten. Dette er vi selvfølgelig helt enige i. Når han sier at alminnelig bruk vil kunne fortsette som før, er vi derimot ikke helt enige med han. I store deler av parken blir det forbudt å sette opp telt.

I høringen påpekte DNT at verneforskriften setter et teltforbud i relativt store deler av nasjonalparken, og ba om en begrunnelse for dette. Fylkesmannen svarte at forbudet er en videreføring av reglene i gjeldende verneområder, og at det har vært en forutsetning at dette vernet ikke skulle svekkes ved etablering av en nasjonalpark. Det samme mente Miljødirektoratet.

Svaret er imidlertid både feil og lite miljøvennlig. For det er ikke bare i de tidligere verneområdene et teltforbud blir innført. På flere nye øyer blir det nå forbud mot å telte. Å videreføre de gjeldende teltforbudene uten å undersøke behovet for dette er dessuten kritikkverdig. I følge Fylkesmannen er telting på øyene langt mindre vanlig i dag enn tidligere, fordi det er blitt avløst av overnatting i større seilbåter og motorbåter med bedre bekvemmelighet ombord. Reglene for mange av reservatene er fra 70-tallet, og man skulle derfor tro behovet for teltforbud nå er blitt redusert. Naturmangfoldloven stiller krav om at effektene av ulike påvirkninger skal utredes, men dette er ikke gjort.

Et verneområde skal i følge loven ikke være til hinder for å videreføre bærekraftig bruk, som et enkelt og naturvennlig friluftsliv. Dette mener fylkesmannen de har vektlagt, og viser til tiltak som ilandstigningsbøyer, små toaletter og søppeldunker på etablerte friområder. Av egen erfaring veit jeg at få av disse områdene passer for padlere eller roere som må overnatte i telt. De er tilpasset store båter. Det tar dessuten tid å finne teltplass uten motor, særlig dersom flere telt skal settes opp på samme sted. Er det da det enkle og naturvennlige friluftslivet Fylkesmannen tilrettelegger for?

Et teltforbud kan kanskje fremstå som en bagatell, men illustrerer etter min mening et sykdomstegn ved dagens miljøforvaltning. For det er ikke bare i Færder nasjonalpark vi finner ferdselsforbud. Faktisk er det neppe mange av våre nær 3000 verneområder det ikke finnes forbud som begrenser friluftslivet.

Norge får stadig færre naturområder uten inngrep. I håp om å bevare enkelte områder mest mulig urørt kan det derfor være fristende å sette begrensningene der man forventer minst motstand. Da blir fort friluftslivet den tapende part. Men hvis Solhjell ønsker at flest mulig skal bruke kroppen som motor i norsk natur, må han tilrettelegge for nettopp det. Særlig viktig er dette i et område av nasjonal betydning for kystnært friluftsliv.

En kommentar til Færder nasjonalpark stenger padlere ute

  1. Kjartan Askim sier:

    Fylkesmannen i Vestfold har korrekt påpekt en feil i dette blogginnlegget. Færder nasjonalpark medfører ingen nye teltforbud slik jeg skrev. Dette endrer derimot ikke mitt hovedbudskap. En nasjonalpark skal tilrettelegge for bærekraftig bruk, slik som enkelt og naturvennlig friluftsliv. Dette svekker ikke, men bygger opp under verneformålet. Dersom begrensninger i allemannsretten likevel er nødvendig, må dette begrunnes.