En bønn til lærerrommet

I dag er det mange barn som vokser opp uten å ha noe forhold til naturen rundt seg. Det er ikke slik lenger, at denne allmenne natur- og friluftslivs kunnskapen alltid læres hjemme. Gjennom skolen derimot treffer vi alle uansett bakgrunn, med samme opplæring. Derfor er en brei opplæring nettopp gjennom skolen viktig. I disse dager sitter mange lærerne rundt omkring i landet og legger planene for oppstart av skoleåret. Vi håper det denne høsten skal bli friluftslivets tur i norsk skole!

Gjennom de siste ti-årene har det gått en teoretiseringsbølge gjennom alle nivåene i norsk skole. På den måten ville man sikre at barna våre skulle bli bedre i de viktige basisferdighetene som lesing, skriving og regning. Dette har dessverre gått ut over skolen som en viktig arena for annen felles kunnskap, noe som igjen fører til større kulturelle forskjeller mellom de som får opplæringen hjemme og de andre. Eksempler på slik kunnskap er ferdigheter knyttet til ferdsel i naturen: fotturer, skiturer, svømming, snøskred, overnatting ute, orientering og lignende. Dette er nedprioritert og mer eller mindre slettet i skolens fagplaner. Fravær av den demokratiske og brede kunnskapsformidlingen vil også kunne gå på sikkerheten løs!

Viktig opplæring for trygg ferdsel i vinterfjellet.  Foto: Julie Maske

Viktig opplæring for trygg ferdsel i vinterfjellet.
Foto: Julie Maske

Opplæring innen friluftsliv bør derfor på ny løftes inn i skolen. Både som en del av satsingen på mer fysisk aktivitet i skoledagen, for å styrke friluftslivsopplæringen i seg selv og som en del av å benytte naturen som læringsarena i alle fag. Flyttes mer av undervisningen innen de ulike teoretiske fagene ut, vil også opplæring i det å være utendørs styrkes generelt. På denne måten blir skolebarna kjent i nærområdet gjennom egne erfaringer og opplevelser. Les mer om dette også her: http://bit.ly/13gswSO.

I 2011 ble det heldigvis besluttet, med kunnskapsminister Kristin Halvorsen i spissen, å innføre valgfag i ungdomsskolen på nytt. Valgfagene skal gi større rom for praktisk læring. I tillegg er ideen at valgfrihet vil gi motivasjon og variasjon i skolehverdagen. Dette vil også gi de teoretiske fagene drahjelp. I dette bildet håper jeg at lærerne og rektorene tar de gode valgene, og innfører friluftsliv som et valgfag på egen ungdomsskole.

I disse dager sluttfører også Miljøverndepartementet ny strategi for friluftsliv i nærområdene. Her blir innføring av friluftsliv i lærerutdanningen løftet frem som et godt virkemiddel. Dette forslaget støttes av Den Norske Turistforening, og vi ser dette som den beste veien til å styrke friluftsliv i skolen.

Friluftsliv må læres! Som Norges største friluftslivsorganisasjon ønsker vi å bidra i dette arbeidet, men det er dere lærerne og skolelederne som må ta grep og satse på friluftsliv på egen skole.

Lykke til med oppstart av skoleåret!

Det er stengt for kommentarer.