Tjuvstart for villreinkonklusjon

Vi bør vente på forskningsresultatene før det konkluderes. Det er langt i fra sikkert at «Snøheimturistene» stenger villreinen fra å trekke lenger sør.

De aller fleste overnatter på Snøheim for å gå på toppen av Snøhetta.

De aller fleste overnatter på Snøheim for å gå på toppen av Snøhetta. Foto: Bjørnar Iversen

I det siste har flere hevdet at en stadig økende ferdsel inn til turisthyttene Snøheim og Reinheim på Dovre hindrer villreinen i å bruke områdene lenger sør. Også Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) kan i dag melde om dette på sine hjemmesider.

Påstanden gjorde meg nysgjerrig. Derfor tok jeg en rask telefon til Norsk institutt for naturforskning. De var faktisk på vei inn i området i dag for å hente ferdselstellerne som om noen dager vil gi svarene for årets trafikk.

Et sentralt argument som brukes er at åpningen av turisthytta Snøheim har ført til økende ferdsel også i Stroplsjødalen og inn til turisthytta Reinheim. Men sannsynligheten for at de tar feil er relativt stor. Til nå er det faktisk lite som tyder på dette. Ferdselen i Stroplsjødalen har vært relativt konstant, og stien som fører hit fra Snøheim er lite brukt. Ferdselen i tilknytning til Snøheim og Reinheim har til nå altså i hovedsak foregått uavhengig av hverandre. Våre egne besøkstall fra i år viser dessuten en nedgang på ferdselen i Stroplsjødalen, som innebærer at villreinen burde ha bedre forutsetninger for å trekke sørover.

De aller fleste som overnatter på Snøheim gjør det for å gå opp på Snøhetta. Dette så jeg selv da jeg for noen uker siden besøkte Snøheim, hvor det i dag går buss inn for å begrense ferdselen i det viktige villreintrekket mellom hytta og E6.

Det jeg derimot så fra bussvinduet, var veldig mange jegere langs veien der bussen går. Det er fordi det er her kommunegrensen mellom Dovre og Oppdal går, og som gjør at dette er to ulike jaktområder. Dette gir en høy jegerkonsentrasjon nettopp i det området hvor det hevdes at villreinen ikke krysser. Lenger sør er det jo få dyr, som det blir sakt. Kan det være at jegerne selv stenger villreinen ute fra deres eget jaktområde?

Det er stengt for kommentarer.