Terningkast til partiene

Hva mener de ulike partiene om friluftsliv?

Utfra partiprogrammene har Friluftsrådenes Landsforbund vurdert partienes friluftspolitikk og gitt terningkast til hvert enkelt parti. SV er det partiet som er best på friluftsliv, mens SP, Rødt, FrP og Miljøpartiet de grønne alle har fått terningkast to.

Kom deg ut-dagen_foto Sindre Thoresen Lønnes DNT_01

Terningkast 5: Sosialistisk Venstreparti har mest omfattende og konkret omtale av friluftsliv, og vil blant annet jobbe for et friluftsløft for folkehelse og grunnlovsfeste allemannsretten. Programmet er for lite økonomisk forpliktende til at de får toppkarakten 6.

Terningkast 4: Kristelig Folkeparti skårer 4 for å ha eget kapittel om friluftsliv med konkret innhold. Partiet vil bedre tilskuddsordningene for friluftstiltak. Foreslår som SV og V fritt fiske for alle under 18 år.

Terningkast 4: Venstre har en positiv omtale av friluftsliv, men mangler i stor grad konkrete tiltak. Ønsker strandsoneplan i alle kommuner. Ønsker at stortinget skal fordele spillemidlene over statsbudsjettet.

Terningkast 4: Arbeiderpartiet har positiv omtale av friluftsliv, og med en klar forankring mot folkehelsearbeidet. Ap vil ha en nasjonal satsing på stier, turveier m.m. men er ellers for lite konkrete til mer enn 4.

Terningkast 3: Høyre berger så vidt en 3’er fordi de vil «samarbeide med interkommunale friluftsråd og frivillige organisasjoner for å bedre folkehelsen bl.a. gjennom fysisk aktivitet og friluftsliv». Ellers tynt.

Terningkast 2: Senterpartiet har et særdeles tynt program for friluftsliv. Satsing på utbygging av turløyper som del av kulturpolitikken redder 2’eren.

Terningkast 2: Miljøpartiet de grønne har ingen spesifikk omtale av friluftspolitikken. Redder 2’eren på sin generelle miljøpolitikk og ivaretaking av naturen som viktig grunnlag for friluftsliv.

Terningkast 2: Rødt har heller ingen egen omtale av friluftsliv, men berger 2’eren med generell miljøpolitikk, satsing på sykkel og gratis leirskole,

Terningkast 2: Fremskrittspartiet får pluss for å ha en omtale av friluftsliv som eget tema. Tvetydigheter om både allemannsretten og strandsona gjør imidlertid at det ikke holder til mer enn 2.

Les også artikkelen der FRIFO spør en rekke politikere om hva de mener om friluftsliv, og utfordret dem på en del friluftspolitiske saker.

Det er stengt for kommentarer.