Tar Miljøverndepartementet grep?

 

Vestlandsforeningene våre (DNT Vest) har vært i møte med Miljøverndepartementet (MD) for å fremme våre synspunkter utbyggingen av vind- og vannkraft. Med det omfanget utbyggingen nå har, er vi alvorlig bekymret for landskapet vi er så stolte av.

 

Får vindkraftselskapene det som de vil, kan selv slike ikoniske kystlandskap bli bygget ned av store industrianlegg.

MD gir ikke konsensjoner til nye kraftverk, men kan påvirke utbyggingen i miljøvennlig retning. Man vet aldri om møter med politikere i departementer gir resultater, men vi kommer ikke utenom slike møter. Møtet vi mandag hadde med MDs statssekretær Henriette Killi Westhrin var vellykket som vi opplevde det, i hvert fall på den måten at vi fikk lagt frem våre synspunkter og vist vårt engasjement. Westhrin ga uttrykk for at hun satte pris på initiativet og de fakta vi la fram, som for vindkraft:

Alt dette vet selvsagt miljømyndighetene, hvis de tenker seg om. Vi håper Westhrin oppfattet alvoret og kanskje begynner å spekulere litt på hvorfor tilstanden er slik. Hvorfor blir ikke miljøhensyn vektlagt? Folkene hun hadde med seg på møtet, det vil si saksbehandlere, har innsikt i dette, men i slike møter er de bare tilhørere. De har heller ikke lov til å fortelle om hva som foregår i møtene de har med Olje- og energidepartementet, det er unntatt offentlighet. Så der står vi. Vi er avhengig av at MD tar et initiativ for å få kartlagt hva som er i ferd med å skje og hva som kan gjøres. Når de faglige vurderinger som MDs direktorat gjør ikke blir tatt hensyn til, må departementet ta tak i dette.

At det er energimyndighetenes om har lovgivningen med på sitt lag, bør bare skjerpe MDs kamplyst. Det er opp til NVE å avgjøre om miljøhensyn skal vektlegges. Energiloven pålegger ikke NVE å avslå utbyggingssøknader, selv om miljøkonsekvensene er aldri så store. NVE utøver forvaltningsskjønn som ikke underlagt rettslig styring.

Miljøvernminister Solhjell uttaler til Fjell og Viddes juniutgave at han har et inntrykk av at disse sakene behandles veldig grundig. Det er lov for en fersk minister å ha noe manglende innsikt i prosessene rundt energiutbyggingen, men vi mener at MD nå må løfte blikket.

Når det gjelder utbygging av vannkraft, var meldingene fra DNT Vest våre like klare:

Vi venter spent på initiativer fra Miljøverndepartementet!

Les også årets resolusjon fra landsmøtet i DNT som krever stans i energiutbygging som skader verdifull natur.

( DNT Vest består av Stavanger Turistforening, Haugesund Turistforening, Bergen Turlag, Sogn og Fjordane Turlag og Ålesund-Sunnmøre Turistforening ).

En kommentar til Tar Miljøverndepartementet grep?

  1. These are genuinely enormous ideas in on the topic of blogging.
    You have touched some fastidious things here. Any way keep up wrinting.