Friluftsloven i Stortinget: Skummelt!

Friluftsloven, som altså er allemannsrettens lovlige grunnlag, befinner seg nå i Stortinget. Den skal revideres, etter forslag fra Miljøverndepartementet (MD).

Det skjedde også i 1996, og det holdt på å gå galt. Da endret man selve formålsparagrafen. Jeg har noen konspiratoriske teorier om hvordan dette kunne skje. De skal jeg holde for meg selv, siden jeg enten kan få bank av mine egne venner eller av “de andre”, alt etter hvilken av mine to hovedteorier som kan verifiseres.

En viktig forutsetning for friluftslivet i Norge er retten til fri ferdsel i natur; allemannsretten. Den er nedfelt i friluftsloven, som nå skal revideres. Foto: Sandra Lappegard

Den gang var man nokså nær å innføre en plikt til å drive et moralsk høyverdig og helsefremmende friluftsliv hvis du skal påberope deg allemannsretten. Ta en titt på siste del av §1 i loven. En delteori jeg har er at dette ikke ble funnet på av jurister, for å si det slik.

Men, det har gått bra likevel, har det vist seg.  En fagmann jeg kjenner har ennå ikke registrert at noen er  dømt for gå i skogen på trass. Eller for å ha rømt gjennom skog etter å ha ranet en bank (her skal det bemerkes at allemannsretten nærmest er en forutsetning for å kunne rane en bank i Norge. Jeg tenker her selvsagt på fluktmulighetene, ikke oppholdsrett i pengeskapet).

Alle, og da mener jeg alle som tilhører arten Homo sapiens, har rett til å ferdes i utmark, uansett hensikt eller sinnstilstand. Dette er faktisk det grunnleggende prinsipp i allemannsretten og friluftsloven. Andre arter har denne retten fra før, på en måte.

Heldigvis er det ingen som har foreslått å røre formålsparagrafen nå.  Og jeg kan forsikre at stortingspolitikerne per i dag ser ut som normalt vettuge mennesker, og er dessuten i stand til å stille furnuftige spørsmål. Jeg har nettopp vært i møte med energi- og miljøkomiteen. De fikk seg servert noen høyst motstridende meninger fra henholdsvis bonde- og skogeierorganisasjonene og fra oss i friluftslivet.

Fra vår side ga vi MD kjeft for  ha gravd fram en 109 år gammel paragraf fra straffeloven, og puttet den inn i friluftsloven. Den gjelder retten til plukking av multer i Nord-Norge i en ny §5, og er komplett uforståelig. Merkelig nok var den ingen fra bonde- og skogeierorganisasjonene som nevnte noe om multebær. Kanskje de mener, som meg, at multer er oppskrytt?

Vi ønsker politikerne lykke til med behandlingen av saken ! Se videoopptak fra høringen i Stortinget 11. mai 2011.

Hilsen Oddvin

Det er stengt for kommentarer.