Friluftsliv i valgkampen

Styreleder Berit Kjøll ble intervjuet på Friluftsmagasinet i P1 lørdag morgen. Der utfordret hun Regjeringen på to områder. Den ene var å få en helhetlig politikk for å ta vare på naturen og det andre var å få aksept i alle ledd for at friluftsliv er en viktig forutsetning for den enkeltes livskvalitet og for nordmenns folkehelse.

Løftende om friluftsliv er vage både på høyre- og venstresida. Foto: Bjørn Ulvestad Kleiva

Løftende om friluftsliv er vage både på høyre- og venstresida. Foto: Bjørn Ulvestad Kleiva

Stortingsvalget nærmer seg, og de politiske partiene overgår hverandre med forslag om hvordan vi, i et av verden rikeste land, skal bli enda rikere. Kun få innslag dreier seg om miljøet og om naturen i Norge, og enda færre handler om friluftsliv. Friluftslivet er et godt tema i festtaler, men er ikke viktig nok når det dreier seg om penger og makt!

Undersøkelser, og ikke minst erfaring, viser jo at det nettopp er det enkle livet i naturen, uten konkurranse og med passe fysisk aktivitet som gir god helse og god livskvalitet. Og det er jo nettopp det vi mennesker ønsker oss mest av alt når det kommer til stykke! Det er dette vi også burde tenke på når vi står der i boksen med stemmeseddelen i hånden.

Flere aktører har lett med lys og lykte i partiprogrammene for å finne ut hvilke parti som omtaler friluftsliv og naturvern og hvilke som har konkrete forslag til hva som bør gjøres innenfor disse områdene; få flest mulig ut på tur; bedre livskvalitet for den enkelte; ta vare på viktige friluftslivsområder; sikre allemannsretten og hindre unødvendig motorferdsel i naturen. Friluftslivets Fellesorganisasjon og Friluftsrådenes Landsforbund har sjekket ut hva partiene faktisk har skrevet i sine program om overnevnte tema.
Resultatet av gjennomgangen av partiprogrammene viser store variasjoner fra parti til parti og ikke minst fra fløy til fløy. Det er både positive og negative signaler både på høyresiden og venstresiden, noe som forteller oss at det er hvordan vi følger opp etter valget som er viktig – uansett hvilken fløy som vinner. For løftene om bedring er meget vage og lite forpliktende.

Begge de områdene DNTs styreleder la vekt på krever langsiktig planlegging og arbeid, og det er jo akkurat det som er vanskelig for politikere. De jobber i fireårs sykluser og valgkampene blir ofte preget av kortsiktige løsninger. Og så svir det ikke nok å IKKE satse på friluftsliv!

Vår oppfordring blir derfor at politikerne – uansett fløy – er sitt ansvar  bevisst og prioriterer natur og friluftsliv i fremtiden – både i posisjon og i opposisjon!

Det er stengt for kommentarer.