Energiutbyggingen: Tar vi landskapet på alvor?

Jeg ser med stor spenning frem til Ut i naturen-programmet på NRK1 i kveld kl 19.45. All ære til NRK som belyser problemet med tap av naturkvaliteter som følge av en overilet utbygging av fornybar energi. Et TV-program, med mulighet til å dokumentere det som skjer med bilder, intervjuer og kommentarer, bør være godt egnet til å formidle den oppgitthet jeg dessverre registrerer rundt omkring i landet. Jeg håper virkelig NRK klarer dette, siden slike forhold bare i liten grad fanges opp i de formelle høringsprosessene.

Utbygging på Lista i Farsund. Det legges for lite vekt på landskapskvaliteter i konsesjonsprosessene. Naturen og nærområdet til mange mennesker er i ferd med å bli industrialisert. Foto: Beate Marie Johnsen.

Ikke det at ytringer om landskapets verdier mangler når folk og organisasjoner sender inn sine meninger om bygging av vindkraftanlegg eller vannkraftverk. Problemet er at dette ikke fanges opp av NVE. Kanskje mangler vi et godt begrepsapparat for å beskrive det som er viktig for folk, og som faktisk kan brukes i saksbehandlingen.

NVE har selv har påpekt at det mest kontroversielle med ny energiutbyggingen er de visuelle inngrepene som utbyggingen betyr. Særlig gjelder dette vindkraftutbyggingen, og det vises godt i de kommunene hvor det blir arrangert folkeavstemning om vindkraftanlegg. Der havner resultatet gjerne på rundt 50/50 for og i mot. Bygdene deles i to, og det gjør også småsamfunnene som ligger i dalene der friske elver tenkes lagt i rør. Mangelen på magemål i industrien opprører folk. Selv rester av vann i elvene etter de store vannkraftutbyggingene på 40-50 år siden, tenkes nå lagt i rør. Dette var vann som skulle være igjen til naturen og landskapet, i følge det som den gang ble bestemt. Nå går man løs på dette også!

Likevel legges det liten vekt på landskapskvaliteten i konsesjonsprosessene. Særlig gjelder dette innen vindkraft. De visuelle inngrepene er her store, men bare unntaksvis blir dette vektlagt når NVE tar sine avgjørelser. Vi aner at olje- og energiministerens oppfordring om mange utbyggingssøknader og rask utbygging ligger bak og presser NVEs saksbehandling i én bestemt retning. At han for bare ett år siden ba vindkraftbransjen om å rydde opp i egen bransje har dessverre ikke ført til noe. Nå har imidlertid Olje- og energidepartementet sagt at det skal legges vekt på «en helhetlig og regionvis  konsesjonsbehandling med strengere prioritering», så får vi håpe at ministeren ikke slår dette i hjel med andre utsagt med det første. Dette er nemlig den knaggen vi føler at vi har til å henge landskapshensyn på. Visst har vi tid til å velge ut de beste og minst skadelige utbyggingene, men både myndighetene og industrien må være med på dette.

Folk har et nært forhold til landskapet sitt. Stedstilhørigheten og det visuelle betyr mye. Vissheten om at vi har en del intakt natur igjen betyr også mye. Når stemmene fra TV-skjermen frem i kveld?

En kommentar til Energiutbyggingen: Tar vi landskapet på alvor?

  1. Geir Ove Olsen sier:

    Mye av den norske intakte naturen og dens mangfold som NVE nå raserer er nettopp det vi skulle forsøke å bevare ved å redusere utslippene av klimagasser. Økologer fortviler over at lokalpolitikere og NVE ikke klarer å ha mer enn en tanke i hodet av gangen. Når de angriper naturen og vårt lokalmiljø og ikke strømforbruket og CO2-utslippene går det i feil retning. Det som skjer er ikke bærekraftig. I tillegg er det ikke økonomi i denne massive nedbyggingen av naturarealene våre. Hva vil skje når subsidiene tar slutt om få år? Er det lurt å ødelegge vakre norske naturlandskap som er unike i verdensmålestokk kun for en tidsbegrenset ekstrainntekt til kommuner og enkelte grunneier? Dessverre blir det idag den enkelte kommunes økonomi som blir avgjørende for om naturens mangfold og friluftsliv må vike for mer energiproduksjon. Er det et bærekraftig og riktig forvaltningsprinsipp når vi snakker om ikke fornybare naturverdier? Kommunene har fokus på inntekter og klarer ikke å veie dette opp mot alle de andre samfunnsverdiene som går tapt. Dessverre er ikke NVE heller i stand til å utføre en slik øvelse.