Samarbeid og inkludering

DNT har de siste årene jobbet systematisk og målrettet for å bli en enda sterkere samfunnsaktør for folkehelsen. Dette arbeidet har gitt resultater. I august mottok DNT den første nasjonale samhandlingsprisen for «Aktiv i 100» på rehabiliteringskonferansen i Haugesund.«Aktiv i 100» har som mål å bedre godt voksnes livskvalitet og helse gjennom naturopplevelser og økt fysisk aktivitet. En sentral del er ukentlige nærturer på dagtid i bydeler med levekårsutfordringer i Oslo og Bergen, ledet av frivillige i samarbeid med lokale prosjektledere. Turgruppene er viktige bidrag til kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid. I samarbeid med andre frivillige organisasjoner ønsker vi å invitere og motivere enda flere til å danne «Aktiv i 100»-grupper i eget nærmiljø.

En typisk «Aktiv i 100» -tur går til et sted i nærområdet av der deltakerne bor og er ledet av en turleder fra Den Norske Turistforening. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

DNT samarbeider også med andre aktører i inkluderingssammenheng.  Troms Turlag og Røde Kors samarbeider om å inkludere grupper som innvandrere, ensomme og fattige
barn. Drammens og Oplands Turistforening har i samarbeid med andre aktører etablert turgrupper som ledes av både etnisk norske og turledere med flerkulturell bakgrunn. Bergen Turlag arrangerer internasjonale dager på Hallingskeid med ungdommer fra mange land. Vi har mange andre gode eksempler å vise til, men også et stort uutnyttet potensial.

Gjennom samarbeid med andre organisasjoner og myndigheter kan vi nå ut til flere. I DNT har vi bred kompetanse på å lage gode opplevelser for alle som vil på tur. Vi ønsker at flest mulig skal ta del i denne opplevelsen, når som helst og hvor som helst, men aller helst i naturen. Gode naturopplevelser har en uvurderlig positiv virkning på oss alle.

Vi ønsker flere initiativ til gode samarbeidsprosjekter hjertelig velkommen!

Det er stengt for kommentarer.