Naturen er den beste lekeplassen!

Vi vet ut fra forskning og undersøkelser både i Norge og andre land at barn og unges møte med naturen er av stor verdi. Det påvirker dem positivt både fysisk, psykisk, sosialt og sanselig. I Aftenposten sist lørdag, kunne vi lese at dagens barn og unge er mindre ute i naturen enn de var tidligere, særlig når det kommer til spontane og egenorganiserte aktiviteter. Både barnehagen, skolen, frivillige organisasjoner og andre har lett for å tilrettelegge og styre aktiviteten i for stor grad. Aktivitetene blir skapt ut fra de voksnes ståsted, behov og premisser.

Tidsklemma, organiserte aktiviteter og sterk konkurranse fra spennende innendørsaktiviteter foran skjerm forklarer mye av dette. Det er derfor viktig at foreldre, ansatte i skole, barnehager, frivillige organisasjoner og forvaltningen ser alvoret i situasjonen og gjør noe med det.

Naturen påvirker barna positivt både fysisk, psykisk, sosialt og sanselig.

Morgendagens lærere er dårlig skodd med tanke på å motivere og stimulere til fri lek og fysisk aktivitet i skolehverdagen. De får ingen opplæring i det å benytte naturen som læringsarena i ulike fag. Utdanningen deres er helt fri for obligatoriske fag knyttet til fysisk aktivitet og friluftsliv. Når vi vet hva aktivitet, naturopplevelser og lek gjør med trivsel, det sosiale miljøet blant barna, og hva det gjør med læringsutbytte og konsentrasjon, er det oppsiktsvekkende at dette ikke får større plass i utdanningen til disse studentene.

DNT tilbyr blant annet kurs for lærere, tilrettelagte hytter for skoleklasser og ulike aktivitetsdager i håp om at friluftsliv, fri lek og det å benytte naturen som klasserom skal få sin fortjente plass i skolehverdagen.

DNT er en av svært få frivillige organisasjoner som har hatt god medlemsvekst blant barn og unge over mange år. Gjennom tilbudet i Barnas Turlag legger vi vekt på turer i nærmiljøet, og den frie leken står sterkt! Mange trenger opplæring og motivasjon til å slippe barna ut både med og uten voksenfølge. Et viktig mål for oss er at familier, barn og unge skal bli kjent med sitt eget nærområde og gjøres i stand til å benytte dette til tur og aktivitet også utenom våre organiserte tilbud.

Det er stengt for kommentarer.