Flytt fagene ut!

Den Norske Turistforening (DNT) har i en årrekke jobbet aktivt for å øke aktivitetsnivået i skolehverdagen. Vi har holdt uteskolekurs og friluftslivskurs for tusenvis av lærere, og vi har nylig kommet ut med boka «Lek og lær» som inneholder råd og tips til aktiviteter både med og uten faglig fokus.

Flere skolefag kan med fordel flyttes ut. Både matematikk, norsk og engelsk egner seg godt til uteundervisning.

Flere skolefag kan med fordel flyttes ut. Både matematikk, norsk og engelsk egner seg godt til uteundervisning.

Fast utedag på Blakstad skole
DNT mener at det å integrere fysisk aktivitet i flere skolefag bør være mulig å få til på kort sikt. Vi har gode eksempler på skoler som får dette til på en utmerket måte. La oss lære av disse! På Blakstad skole i Asker er alle klassene ute en hel dag hver uke, og de ligger helt i toppen både når det gjelder trivsel og faglige prestasjoner på nasjonale prøver. Dette har vi flere eksempler på. Det er altså ingen ting som tyder på at en utedag i uka går ut over de faglige prestasjonene hos elevene dersom undervisningsopplegget er godt og gjennomtenkt.

Det å variere undervisningsform og tilpasse undervisningen til elevene er jo et ansvar som ligger hos læreren, men det er alt for få lærere som har fått den nødvendige opplæringen og de nødvendige tipsene til hvordan dette kan og bør gjøres med tanke på fysisk aktivitet. Den generelle lærerutdanningen er dessverre helt fri for slike tanker.

Jeg er selv lærerutdannet og har jobbet ni år i Osloskolen. Når jeg tenker tilbake på disse årene, skulle jeg ønske at mer tid ble brukt til undervisning ute! Men jeg hadde ikke fått noen tips om dette gjennom lærerutdanningen min, og ikke var det kultur for dette ved skolen heller. Det hendte vi var ute, men da var det som regel i forbindelse med kroppsøvingsfaget eller de årlige aktivitetsdagene våre. Det kunne gå både uker og måneder mellom hver gang vi var ute.

Begynn med lærerstudentene
DNT mener at alle lærerstudenter må få en enkel og grunnleggende opplæring i det å bruke naturen som arena for læring, naturopplevelser og fysisk aktivitet. I tillegg må de kunne argumentere for at dette er viktig, ikke minst i møte med foreldregruppen som ofte er litt skeptisk til om uteskole er «ordentlig skole» og om barna lærer det de skal gjennom denne undervisningsformen.

Alle lærerstudenter må gjennom sin utdannelse lære hvordan de kan flytte fagene ut og bruke naturen som klasserom.

Dette haster! Det bør være mulig å få inn mer fysisk aktivitet i skolen ved å ta i bruk naturen som læringsarena i alle fag.

For mer informasjon og inspirasjon til hvordan man flytter skolefagene ut, les artikkelen om den nye boka her.

Det er stengt for kommentarer.