Felles regler for merking, skilting og gradering

Med en målsetting om å få hele Norge ut på tur satser nå Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene til sammen 40 millioner kroner. Pengene skal gå til merking og skilting av turstier og skiløyper nær der folk bor over hele landet og vil gi økt livskvalitet og bedre folkehelse for alle som tar stiene i bruk. DNT ønsker å bidra til å lykkes med dette og stiller hele sitt dugnadsapparat til rådighet.

skilt
DNTs hovedmål
DNTs hovedmål er å få flere ut på tur og DNTs medlemsforeninger har tilbud som retter seg mot hele befolkningen. Alle skal føle seg velkommen og det skal legge spesielt til rette for grupper som i dag ikke er kjent med tilbudet. DNT skal gjøre det lett for folk å bruke naturen og oppleve gleden ved det enkle friluftslivet.

DNT har en viktig samfunnsrolle
Det enkle og lite ressurskrevende friluftslivet i Norge, som fotturer og skiturer fra hytte til hytte, har lange tradisjoner i Norge. DNTs medlemsforeninger har gjennom sin lange historie etablert og driftet et nasjonalt nettverk av stier, løyper og overnattingssteder – nå også langs kysten og i skogsområdene rundt byer og tettsteder. Dette gir organisasjonen en spesiell rolle, og et spesielt ansvar, for videreføring av det enkle friluftslivet. DNTs medlemsforeninger har ansvar for rundt 18 000 km. sommerruter og rundt 7 000 km. kvistede vinterruter og alt arbeid foregår på dugnad. Som grunnlag for arbeidet med tilrettelegging, merking og skilting ligger Merkehåndboka.

Ny Merkehåndbok
DNT, Friluftsrådenes Landsforbund og Innovasjon Norge er nå i sluttfasen med en utvidet Merkehåndbok hvor ny mal for skilting, bruk av symboler og gradering blir inkludert i det allerede etablert systemet for tilrettelegging og merking. Disse organisasjonene har som mål at så mange destinasjoner, regioner, fylker, kommuner og organisasjoner tar i bruk den nye håndboka. Inntil håndboka er klar kan man laste ned de viktigste retningslinjene fra www.merkehandboka.no.

Merking av stier har tradisjonelt hatt som hovedformål å vise vei gjennom et turområde eller til et turmål for den jevne friluftslivsutøveren. Økt fokus på friluftsliv som folkehelsetiltak og tilrettelegging for ferdsel som en del av destinasjonsutviklingen i reiselivet, har utvidet behovet for et enhetlig system som omfatter alle brukergrupper. Et enhetlig system gjør det trygt for nye brukere av norsk natur, enten de har fått beskjed av legen at de trenger mer fysisk aktivitet, nylig er flyttet til nytt hjemsted eller de ferierer på et ukjent sted. I dag merker en rekke turistforeninger, lag, organisasjoner, kommuner, friluftsråd og reiselivsdestinasjoner turruter på fjellet, i skogen, langs kysten, i nærmiljøet og inn i byer og tettsteder. Ved å legge til grunn systemet i Merkehåndboka sikrer vi at viktige aspekter ved arbeidet blir ivaretatt.

Det er stengt for kommentarer.