Feiende flott for folkehelsa!

DNT jubler for ny folkehelsemelding! Jonas Gahr Støre beviser med denne meldingen at han ikke bare er en sykehusminister -han ser helheten. Under kan du lese DNTs innspill på Folkehelsemeldingen til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Nå venter vi spent på resultatet i Statsbudsjettet for 2014!

folkehelsemeldingen

Den Norske Turistforening (DNT) ønsker Folkehelsemeldingen velkommen. Det er en positiv melding for folkehelsen, frivilligheten og friluftslivet. Vi takker for mulighet til innspill.

DNT er tuftet på frivillighet og er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 247.000 medlemmer i 57 lokale medlemsforeninger. DNT fremmer et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv. DNT jobber for at alle, ikke bare medlemmene, skal få en helsefremmende livsstil. DNT inspirerer folk til å bli med gjennom opplevelser, fellesskap, mening og mestring, framfor et helsefokus. DNTs folkehelsearbeid har to mål: 1. Rekruttere og inkludere flere til våre eksisterende tilbud, og 2. lage flere, enkle tilbud i nærområdene der folk bor. For å lykkes samarbeider vi med lokale myndigheter som skoler, barnehager, barnevernsbarn, NAV, folkehelsekoordinatorer, samt andre frivillige organisasjoner som Røde Kors, innvandrerråd og Kirkens Bymisjon. Over halvparten av DNTs medlemsforeninger har inngått partnerskap med sin lokale myndighet. DNTs satsinger går hånd i hanske med Folkehelsemeldingen. Våre erfaringer fra dette arbeidet er:

  1. Frivillige kan ikke forventes å drifte frivilligheten- da dør den ut! Å rekruttere, organisere og vedlikeholde frivillige –og ikke minst igangsette og vedlikeholde samarbeid med kommuner og andre frivillige organisasjoner krever stillinger. DNT får svært lite midler til å organisere oss, sammenliknet med idretten og samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.
  2. Det regner ikke turstier! Norge trenger flere merkede turstier fra alle utfartssteder og der folk bor. Dette krever imidlertid mye arbeid: avtaler med grunneiere, innkjøp av skilt, samt organisering av frivillige for å rydde/ skilte og merke turstiene. Turene må så legges tilgjengelig ut på Norges største turportal: UT.no.

DNT støtter følgende i Folkehelsemeldingen:

DNTs forslag til endringer:

 

Kap 7.3.1 Frivillighet som folkehelseressurs

Folkehelsemeldingen slår fast at «Miljøverndepartementet har flere støtteordninger for friluftslivsorganisasjonene, både driftsstøtte og støtte til konkrete friluftstiltak». DNT ber om at disse ordningene gjennomgås og styrkes. Miljøverndepartementet bruker i dag kun ca 2,57 % av sitt budsjett på friluftsliv. Friluftslivsorganisasjonene får lite driftsstøtte sammenliknet med andre frivillige organisasjoner som Norges Idrettsforbund og humanitære og andre samfunnsnyttige organisasjoner. Dersom vi skal bidra til å nå de ambisiøse målene i Folkehelsemeldingen må vi ha midler til drift. DNT garanterer at hver driftskrone vil gi mange frivillige fingre og mye godt folkehelsearbeid. DNT foreslår følgende komitemerknad: Komiteen ber regjeringen å styrke friluftslivsorganisasjonenes driftsstøtte sett i lys av Folkehelsemeldingens forventninger. Regjeringen bør vurdere å sidestille de frivillige friluftslivsorganisasjonenes driftstøtte med den driftstøtten Norges Idrettsforbund og humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner får.   

Med vennlig hilsen

 

Kristin Krohn Devold                                                             Lise Corwin

 

Generalsekretær                                                                     Folkehelsesjef

Det er stengt for kommentarer.