Eldrebølgen trenger friluftsopplevelser

Kommunalminister Liv Signe Navarsete har vært i Danmark for å lære om hvordan vi skal takle eldrebølgen. Danskene har skjønt det- mer trim og sosialt samvær gir god helse. Men det er ikke rakettforskning- Den Norske Turistforening (DNT) har siden 1868 hatt fokus på friluftsopplevelser. I «DNT senior» er alle velkommen til å få rørt på kroppen i fantastiske omgivelser- og vi har et godt sosialt miljø. Det er ingen skam å snu på levevanene- men vi trenger myndighetenes hjelp til å rekruttere flere eldre.

Utallige undersøkelser om friluftslivets betydning for god helse peker i samme retning: Naturopplevelser gjør oss godt.

Forskning viser:

Fellesskap i tillegg til opplevelser

Vi står overfor ikke bare en eldrebølge, men en eldretsunami- og utfordringene er enorme. Fire av fem nordmenn beveger seg for lite i forhold til det helsemyndighetene anbefaler. Inaktivitet øker med alderen. Kun 6 % av eldre fra 65 til 97 år er i daglig fysisk aktivitet (Helsedirektoratet 2008). Men fysisk aktivitet er ikke alt. Det er viktig at folk får opplevelser, føler seg som en del av fellesskapet og at de trives. I følge SSB føler én av fem seg ensomme også disse tallene øker med alderen. Økningen i depresjoner og angst er skremmende.

Norges viktigste utfordring er derfor å holde folk friske. I mange år har forskere og politikere slått fast at hjelpen er snublende nær, nemlig ved å få flere til å drive med friluftsliv. DNT kan som den største friluftslivsorganisasjonen i Norge hjelpe myndighetene med å holde folk friske. DNT har unik kompetanse og lang erfaring i å skape fellesskap, trim, mestring, tilhørighet og relasjoner. Alle- ikke bare medlemmene våre er velkommen. DNT senior arrangerer alt fra nærturer til fjellturer. Vi har tilbud som varierer fra lav terskel til høy terskel over hele landet. Tilbudene er lett tilgjengelig på Norges største turportal: UT.no.

 

Vi kan gi seniorene en varig, helsefremmende hobby!

Klart eldre vil bo hjemme, være friske og ha et sosialt nettverk! Dersom eldre oppdager at de må endre levevanene når de tror det er for sent, sier vi: «Det er ingen skam å snu!» Mange eldre vet ikke at vi står med åpne armer. Vi krever hverken nikkers, tights, perfekt blodtrykk eller rett BMI. For å få enda flere folk med har vi kontakt med flere organisasjoner som jobber for eldre. Men vi må vi må også samarbeide med kommunene, som er ansvarlige for folkehelsearbeidet. De må tilrettelegge utearealer, parker, turstier og sykkelveier. Men de får ikke gjort noe uten frivillige samarbeidspartnere. DNT ønsker å være en sentral aktør i arbeidet med eldrebølgen. Dersom myndigheter som jobber med eldre kan gjøre seg kjent med våre tilbud og informere eldre om disse, skal vi gjøre vårt for å gi dem en varig helsefremmende hobby!

 

5 kommentarer til Eldrebølgen trenger friluftsopplevelser

 1. Gunnar Moen Salberg sier:

  Eldrebølgen kommer. Den statistikken er grei. Forøvrig bør en ikke stole på en forskning som påstår at en kan spare 400 mill.i året ved å få eldre til å gå 10 turer i året. Det er noe vrøvl, men det fenger og det er sunt å komme seg ut. Det er sunt å drikke vin i sosialt lag også. Det er sunt å gå natteravn også, og det skaper kontakt mellom ung og gammel. Hva sier forskningen til en slik påstand?

 2. Kari Jacobsen sier:

  Så gamle som vi etter hvert blir her i landet, må vi faktisk også ha en offentlig eldreomsorg. Jeg hygger meg med turer og aktvititeter, men min gamle far på snart 92, som har vært aktiv bestandig, er nå ganske redusert. Vi kan verken trylle bort eller trene bort alderdommen. Jeg er litt lei av det stadige snakket om eldrebølgen, som jeg selv nå antakelig er en del av, men de fleste jeg kjenner av egen aldersgruppe gir mye omsorg både til foreldre og barnebarn. Vi spiser ikke bare dessert

 3. Lise Corwin sier:

  Gunnar: Jeg tror det er mye som er sunt og usunt her i livet- jeg tror på alt i balanse. Friluftslivet kan være en løsning på mange av de store folkehelseutfordringene vi har. Rapporten som viser at man sparer 400 millioner finner du her: http://www.frifo.no/Docs/0000072B/SINTEF%20Rapport%20Friluftsliv%20og%20helse%20-%20desember%202009.pdf
  Kari: helt enig med deg- vi trenger jo et velfungerende helsevesen. Man kan ikke trylle bort alderdommen, men man kan gjøre den veldig mye bedre- og da tror jeg friluftslivet kan være en god arena for mange.
  Hilsen Lise

 4. Eline sier:

  Lise, kan du si noe om hvordan DNT jobber for å rekruttere de inaktive? De fleste tiltak klarer å tiltrekke seg ressurssterke mennesker, men hva med de som kanskje trenger det mest?

  • Lise Corwin sier:

   Hei Eline, viktig spørsmål du stiller. For å nå ut til de som trenger oss mest er vi avhengige av å samarbeide med myndighetene. Vi jobber med skoler, barnehager, frisklivssentraler, NAV, eldresentere osv. Vi jobber med å rekruttere nye mennesker til våre tilbud og å lage flere enkle tilbud i nærmiljøet. Begge basert på brukermedvirning. Dette er utfordrende arbeid, men vi skaper heldigvis mange resultater- vi får med oss flere og flere! Hilsen Lise