Dugnad – en forutsetning for kvistede løyper om vinteren og merkede stier om sommeren!

Andreas, Jotunheimen Foto-Yngvild Linnea AndalsvikOrdet dugnad ble for få år siden kåret til Norges nasjonalord. Nordmenn har en bevissthet om at slike store og små gjøremål er uttrykk for en egen tradisjon med dype røtter i nasjonalsamfunnet – dette er spesielt for Norge, sier forskere.

For turistforeninger og turlag er dugnad en forutsetning! Dugnadsånden er en grunnverdi og bærebjelke i DNT, og både kulturelt og økonomisk er det avgjørende for DNT å videreføre dette. Dugnadsgjenger, bestående av medlemmer fra de lokale medlemsforeningene, rydder løyper, merker stier, maler hytter og hogger ved, bygger hytter og broer, er turledere og assistenter. En gjennomsnittlig dugnadsdeltaker er godt voksen og kan være både kvinne og mann. Uten den enorme dugnadsinnsatsen ville den norske fjellheimen sett ganske annerledes ut. Og uten dugnadsgjengene hadde mange gått glipp av det helt spesielle fellesskapet som oppstår over malingsspann og oppvaskbenker.

Ungdommen i DNT har skjønt det, og for et par år siden vedtok DNTs ungdomsorganisasjon en resolusjon om dugnad på sitt landsmøte. Ungdommen la vekt på følgende tre ting:

– DNT er forvalteren av den kjente norske dugnadsånden
– Dugnadsarbeidet er imidlertid under stadig press
– DNT ung er stolte av dugnadsånden i DNT og vil oppfordre resten av organisasjonen til å slå ring om dette uvurderlige gode

Mange har spådd dugnaden en langsom død, men dugnadsånden i DNT-systemet ser ikke ut til å bli borte. Enkelte foreninger opplever ventelister på sine planlagte dugnader. Men vi følger rådene fra ungdommen og tar godt vare på både dugnadsånden og på alle de som ønsker å gi av sin fritid for at befolkningen også i fremtiden skal ha tilgang til det unike hytte-til-hytte konseptet over hele landet.

Det er stengt for kommentarer.