SKRIBENTARKIV

Om Kjartan Askim

Kjartan Askim er fagsjef for naturforvaltning i Den Norske Turistforening. Han jobber hovedsakelig med verneområdeforvaltning, motorferdsel i utmark, klimaproblematikk og arealplanlegging.
← Older posts

Tjuvstart for villreinkonklusjon

Vi bør vente på forskningsresultatene før det konkluderes. Det er langt i fra sikkert at «Snøheimturistene» stenger villreinen fra å trekke lenger sør. I det siste har flere hevdet at en stadig økende ferdsel inn til turisthyttene Snøheim og Reinheim … Les videre

Kommentarer er skrudd av for Tjuvstart for villreinkonklusjon

Ingen naturopplevelser uten natur

I et intervju med VG 5. september lover Erna Solberg å ta grep som skal gjøre det lettere å bygge i strandsonen og bruke snøskuter og helikopter i norsk natur. Er det lurt? Vi er svært glade for at Høyre … Les videre

Kommentarer er skrudd av for Ingen naturopplevelser uten natur

Færder nasjonalpark stenger padlere ute

Færder nasjonalpark tilrettelegges først og fremst for store båter med motor. Teltforbud i store deler av parken gjør at det enkle og naturvennlige friluftslivet taper. Den 23. august vedtas etableringen av Færder nasjonalpark i skjærgården utenfor Tjøme og Nøtterøy, opplyser … Les videre

1 kommentar

Politisk støy om stillhet

Med sommer i blikket kan det være vanskelig å få øye på vinteren. Derfor er tidspunktet for kontroversielle endringer i motorferdsellovverket også ypperlig. I fred og ro kan miljøvernminister Bård Vegar Solhjell gjennomføre endringer i regelverket, som han paradoksalt nok … Les videre

1 kommentar

Den siste stille vinteren

Årets vinter kan bli den siste uten snøskutere i store deler av fjellheimen. I disse dager tar politikerne stilling til om det skal bli lov å kjøre snøskuter i naturen for fornøyelsens skyld. Alle undersøkelser viser at folk ikke ønsker … Les videre

20 kommentarer

På gjengrodde stier

Grønne fotavtrykk fremmer grønn vekst. Men stiene bygges ned fordi kommunene ikke har oversikt over hvor de er. Derfor må vår grønne infrastruktur kartlegges. Stinettet i Norge er omfattende. På fjellet står DNT for brorparten av de merkede stiene, og … Les videre

1 kommentar

Hva vil vi med fjellene?

Naturvern og næringsutvikling kjemper ofte om de samme arealene. Når enighet skal oppnås er det fort friluftslivet som må vike plass. Om ikke lenge skal miljøvernminister Bård Vegar Solhjell avgjøre utfallet av regional plan for Rondane og Sølnkletten. Planen er … Les videre

Kommentarer er skrudd av for Hva vil vi med fjellene?

Folkehelse må integreres i Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan skal legges fram som stortingsmelding tidlig i 2013. Bidrar den til å løse de rette utfordringene? Nasjonal transportplan (NTP) oppfattes gjerne som en plan for hvordan befolkningens transportbehov kan løses på en mest mulig effektiv måte. Det er … Les videre

Kommentarer er skrudd av for Folkehelse må integreres i Nasjonal transportplan

Økt skuterkjøring blir ingen suksess

I et representantforslag mener Høyre sin stortingsgruppe at motorferdselloven må endres slik at kommunene får økt myndighet ut over hva de har i dag. De hevder at forsøket med lokal forvaltning av snøskuterløyper ble en suksess, fordi alle delmål helt eller … Les videre

6 kommentarer

Landskapspolitikk i fritt fall

Veksten i Miljøverndepartementets budsjett fortsetter også i 2012, men ser ikke ut til å ha fått betydning for hvordan departementet følger opp ansvaret som forvalter av våre felles landskapsverdier. Mange av de kvalitetene vi verdsetter i friluftslivet bestemmes av hvordan … Les videre

13 kommentarer

← Older posts